Palvelut

Ratkaisuja jotka optimoivat energiatehokkuuden – asumismukavuudesta tinkimättä

Energiatehokkuuteen panostaminen on sijoitus

Rakennuksen energiatehokkuuteen panostaminen on sijoitus, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Sen lisäksi, että kiinteistöjen virtasyöppöjen tunnistaminen ja energiankulutuksen optimoiminen säästävät ympäristöä, se tarjoaa mahdollisuuden huomattaviin kustannussäästöihin. Me HK Säädöllä toteutamme kiinteistöautomaatioratkaisuja, jotka optimoivat energiatehokkuuden – asumismukavuudesta tinkimättä.

Tuotteidemme luotettavuus ja varmatoimisuus perustuu käyttämiimme markkinoiden korkealuokkaisimpiin ja kehittyneimpiin komponentteihin ja teknologioihin. Ratkaisumme soveltuvat niin uudis- kuin korjaus- ja saneerauskohteisiinkin. Huolehdimme mielellämme myös niiden huoltamisesta ja ylläpitämisestä.

Avaimet käteen -kokonaisratkaisu

Oli kohteesi uudis- tai saneerausrakennus, me suunnittelemme sekä toteutamme sinulle luotettavan, tarpeittesi ja toiveittesi mukaisen kiinteistöautomaatioratkaisun alan parhaita tuotteita hyödyntäen.

Kehitämme jatkuvasti automaatiolaite ja -ohjelmistovalikoimamme. Asiakkaanamme voitkin olla varma, että automaatioratkaisusi on toteutettu markkinoiden nykyaikaisimmin laittein, ohjelmistoversioin ja väyläliitoksin.

Energiavahti

Energiavahtimme optimoi rakennuksesi energiankulutuksen sekä maksimoi sisäolosuhteiden viihtyisyyden – ja pitää samalla kustannukset kurissa. Parhaissa tapauksissa olemme pystyneet tuottamaan kiinteistön energiakustannuksiin jopa 40%:in säästöt!

Energiavahti valvoo, ettei rakennusta vuodenajasta riippuen esimerkiksi lämmitetä tai viilennetä enempää kuin on tarpeen. Se auttaa myös sähkön- ja vedenkulutuksen hallitsemisessa. Järjestelmä tekee hälytyksen, mikäli kulutukselle asetetut raja-arvot ylittyvät. Tämän toiminnon avulla esimerkiksi monet laite- tai putkistovauriot pystytään havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa ja estämään suurempien vahinkojen syntyminen.

Sisäolosuhteiden säätäminen perustuu langattomiin ja etäohjattaviin huone- ja paineantureihin sekä taajuusmuuttajiin, jotka ovat yhteydessä Kiinteistöpilvi.fi -palveluun. Laitteistoyhteistyö mahdollistaa kiinteistön olosuhteiden reaaliaikaisen säätämisen.

Kiinteistöjärjestelmät

Kiinteistön sisäilman laatu on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat muun muassa rakennuksen käyttötarkoitus ja sijainti sekä käytetyt rakennusmenetelmät ja -materiaalit – ulko-olosuhteista puhumattakaan. Rakenteiden kunnon ohella yksi merkittävimmistä vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin ilmanvaihdon toimivuus ja riittävyys.

Kun kiinteistön sisäilma on korkealaatuista, on tiloissa oleskelu miellyttävää – ja mikäli kyseessä on esimerkiksi toimisto, on sillä positiivinen vaikutus myös työnteon tehokkuuteen. Laadukasta ilmaa hengittäessään ihmiset tuntevat voivansa paremmin ja jaksavansa enemmän.

Varmistamme rakennuksesi lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuuden hyödyntämällä markkinoiden nykyaikaisimpia kiinteistöautomaatioratkaisuja. Lisäksi mittaamme ja tarvittaessa säädämme tilojen suhteellista kosteutta sekä hiilidioksidipitoisuutta. Yhdessä nämä toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti niin sisäilman laatuun, tilojen käyttömukavuuteen kuin energiatehokkuuteenkin.

Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu rakennusautomaatioon liittyvien ilmanvaihdon, lämmityksen, vesijärjestelmien ja sähkönkulutuksen mittauspisteiden täydentäminen. Toteutamme myös kaukolämmityksen hybridikytkentöjä, joissa kaukolämpölaitteistoon yhdistetään lämmöntalteenottolaite. Kokonaisjärjestelmä on ohjattavissa ja säädettävissä samalla automaatiojärjestelmällä.

Operaattoripalvelut

Mobiili- ja laajakaistalinjamme mahdollistavat etähallittavien kiinteistöautomaatiojärjestelmien toteuttamisen. Ne ovat paitsi olennainen osa kattavaa kokonaispalveluamme, myös tarvittaessa erillistilattavissa.

Konekommunikaatiotarpeisiin kehitetyt koneliittymämme soveltuvat käytettävissä monissa erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa, joiden tavoitteena on jonkin koneen tai laitteen etäohjaaminen, -hallinta tai -valvonta. Huolehdimme modeemien konfiguroinnista ja asianmukaisesta nimeämisestä, mikä mahdollistaa niiden yhdistämisen palvelimeen ja sitä kautta esimerkiksi hälytysjärjestelmän käyttöönoton.

Hälytys- ja ylläpitopalvelut

Mikäli esimerkiksi vesikiertoinen lämmitysjärjestelmäsi, käyttövesijärjestelmäsi, ilmanvaihtokoneesi tai kiertovesipumppusi vioittuu yllättäen, on hälytys- ja valvontapalvelumme apunasi ympäri vuorokauden. Sinun ei tarvitse huolehtia mistään – me hoidamme tilanteen kuntoon.

Mahdollisessa häiriötilanteessa kiinteistöön asennettu automaatiolaitteisto tunnistaa vian ja lähettää hälytyksen valvontajärjestelmäämme. Tutkittuamme hälytyksen teemme tilannearvion, jonka perusteella henkilöstömme suorittaa tarvittavat tarkistukset ja korjaukset. Tarvittaessa voimme hyödyntää korjaustöissä laajaa ja ammattitaitoista kumppaniverkostoamme.

Ylläpito- ja huoltopalvelumme vastaa laitteistojen ja ohjelmistojen takuuaikaisesta huolenpidosta sekä sopimuksenmukaisesta toimivuudesta, tietojen dokumentoinnista sekä järjestelmien varmuuskopioinnista.

Kiinteistöpilvi

Järjestelmämme lähettimet ja anturit on kytketty Kiinteistöpilvi.fi -palveluun, mikä mahdollistaa energiankulutukseen liittyvien trendien reaaliaikaisen seurannan ja reagoinnin nopeisiinkin muutoksiin, kuten vaikkapa ulkolämpötilojen heilahteluihin. Sisäolosuhteiden säätäminen onnistuu käden käänteessä, minkä ansiosta asunnot ovat lämpimiä ja viihtyisiä niin helteen helliessä kuin pakkasen paukkuessakin.

Nopea ja helppo säädettävyys

Ratkaisuidemme avulla kiinteistön käyttäjät (esim. huoltoliikkeet, isännöitsijät tai tekniset isännöitsijät) saavat käyttöönsä sähköisen työkalun, jonka avulla kiinteistön olosuhteita pystytään säätämään esimerkiksi asukkaiden kokemusten tai muiden tarpeiden mukaisesti.

Järjestelmän ohjaaminen ja olosuhteiden hallitseminen onnistuu kätevästi joko etäkäyttöohjelmalla internetin välityksellä tai paikanpäällä suoraan laitteistoista. Tarvittaessa voimme huolehtia kiinteistön olosuhdesäätöjen tekemisestä.

Konkreettista energiansäästöä

Nykyaikaisten talotekniikka- ja kiinteistöautomaatioratkaisujen avulla energiankulutuksesta voidaan saavuttaa todella huomattavat säästöt. Saneerauskohteissa säästö on sitä suurempi, mitä vanhempi, heikkokuntoisempi tai muuten epätarkempi aiempi järjestelmä on. Modernia prosessitekniikkaa hyödyntävät ohjelmat, laitteet ja komponentit, kuten anturit, lähettimet, säätimet ja automaatiojärjestelmät keräävät jatkuvasti tietoa kiinteistön olosuhteista ja ohjaavat toimintoja energiatehokkaasti.

Pilvipalveluun kytketyt lähettimet ja anturit mahdollistavat trendien seuraamisen ja tarkkailemisen. Kun ulkolämpötilat heilahtelevat, voidaan sisäolosuhteita säätää seurantatietojen avulla nopeasti ja tarkasti.

Langattomat mittauslaitteet

Niin kaasut, lämpötilat, kosteus kuin ilmanpaineetkin ovat langattomien mittauslaitteiden avulla reaaliaikaisesti mitattavissa ja analysoitavissa. Antureiden sopiva määrä riippuu kiinteistössä olevien huoneistojen määrästä ja pinta-alasta. Esimerkiksi 50 huoneiston kiinteistössä tarvitaan langaton lähetin noin 10–20%:iin, jotta mittaustulosten luotettavuus voidaan varmistaa. Luonnollisesti mitä enemmän antureita on, sitä kattavampaa tietoa kiinteistöstä saadaan.

Automaatioetäliitokset ja pilvipalvelut

Pilviratkaisut mahdollistavat paitsi kiinteistöautomaatiojärjestelmien etäohjaamisen, myös varmistavat tietojen säilymisen kaikissa tilanteissa. Vaikka laitteet menisivätkin epäkuntoon, olisivat ohjelmistot, historiatiedot ja mittaustulokset turvassa. Etenkin historiatieto on kiinteistöjen säätämisen kannalta todella arvokasta – se auttaa ymmärtämään, miten rakennus eri vuodenaikoina käyttäytyy. Ratkaisussamme nämä tiedot pystytään tallentamaan usean vuosikymmenen ajalta.

Ilmanvaihto

Sisäilman laadulla on huomattava merkitys tilojen viihtyvyyteen ja niissä toimimiseen. Mikäli ilmanlaatu on heikko, ovat sen vaikutukset nähtävissä suoraan siinä oleskelevista ihmisistä. He eivät halua oleskella siellä, heidän työtehokkuutensa laskee – he saattavat jopa sairastua.

Sisäilman laatuhaasteet ratkaistaan riittävällä ilmanvaihdolla ja kunnollisilla rakenteilla sekä lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden reaaliaikaisella mittaamisella ja tarkoituksenmukaisella säätämisellä.